Αξιολόγηση της τρέχουσας πολιτικής – στρατιωτικής κατάστασης, 21 Ιουλίου 2020