Γεωπολιτική αξιολόγηση της κατάστασης στη Rojava Μάιος 2020