Εδώ θα βρείτε αφίσες, Flyer και άλλο υλικό για την καμπάνια μας. Επίσης υπάρχουν αφίσες από άλλες πρωτοβουλίες σε διάφορες γλώσσες.

Τυπώστε και πολλαπλασιάστε τις αφίσες και το υλικό μόνοι σας, αν χρειάζεστε μεγάλο αριθμό αφισών επικοινωνήστε μαζί μας

Αφισοκολλήστε στις πόλεις, στα σχολεία, στα εργοστάσια, τις γειτονιές σας. Συμβάλετε δημιουργικά στην εξάπλωση της καμπάνιας #riseup4rojava