Norsk | Türkçe | Dutch

Als Internationalistische Commune van Rojava en als internationale campagne RISEUP4ROJAVA roepen we op tot een wereldwijde mobilisatie tegen een Turkse invasie in Noord-Syrie :

 

Zeven jaar geleden begon in Rojava een revolutie die het leven van miljoenen mensen radicaal veranderde. De Koerden bevrijdden zich van de dictatuur van het Assad-regime en organiseerden zich in zichzelf besturende raden, gemeenten en coöperaties. Vooral de autonome organisatie van vrouwen werd de drijvende kracht achter de sociale revolutie. In de loop van de strijd tegen de islamitische staat ontwikkelde zich een uniek multi-etnisch en multireligieus project, dat vandaag de dag de vreedzame coëxistentie van miljoenen Koerden, Arabieren en christenen garandeert. De Democratische Federatie van Noordoost-Syrië is een uniek voorbeeld voor de visie van een vreedzaam en democratisch Midden-Oosten en is daarom altijd een doorn in het oog geweest van zowel regionale mogendheden als imperialistische staten.

De afgelopen dagen en weken hebben de bedreigingen tegen de Democratische Federatie van Noordoost-Syrië een nieuw niveau bereikt. Tanks en zware geweren wachten nu al aan de Turkse grens, F16- straaljagers staan klaar om te vertrekken en het Turkse bezettingsleger bereidt zich voor om de Democratische Federatie uit te roeien. In hun kielzog zullen tienduizenden leden van islamitische bendes naar Rojava en Noordoost-Syrië marcheren. Wat dat betekent zien we elke dag in Afrin, het door Turkije bezette gebied, dat dagelijks te maken krijgt met moord, verkrachting, marteling en verdrijving van de lokale bevolking. Een nieuwe oorlog zou Syrië en het hele Midden-Oosten in een nieuwe chaos storten en honderdduizenden mensen op de vlucht doen slaan voor de Turkse troepen en hun islamitische huurlingen.

Maar als de Turkse regering en haar handlangers verwachten dat hun uitroeiingsfantasieën werkelijkheid worden, hebben ze geen rekening gehouden met het verzet van de vrouwen- en volksverdedigingseenheden (YPJ/YPG) en vooral het verzet van de mensen in Noord- en Oost-Syrië zelf. Degenen die de islamitische staat hebben verslagen door de opoffering van duizenden martelaren en het moedige verzet van de bevolking zullen de zelfbesturende gebieden verdedigen tegen een Turkse invasie.

We moeten allemaal ons steentje bijdragen en onze verantwoordelijkheid nemen om deze revolutie te verdedigen!

De militaire, economische en diplomatieke samenwerking tussen Turkije, de VS, de NAVO en de Europese landen moet aan de kaak worden gesteld en politiek worden aangevallen. Geen steun voor Erdogan, zijn regime en zijn oorlog! Geen wapenleveringen en geen financiële of politieke steun voor het Turkse uitroeiingsbeleid!

Als democratische bewegingen besluiten deze kwestie op de agenda te zetten: in de media, op straat, in de fabrieken, bedrijven en klaslokalen van hun land, dan kunnen we een gemeenschappelijke kracht ontwikkelen tegen de Turkse oorlogsplannen. We moeten een permanent politiek verzet opbouwen dat de samenwerking met het Turkse fascisme in onze landen kan verhinderen.

Mocht het tot dag X komen, het begin van een Turkse invasie: ga de straat op, onderneem actie, bezet, verstoor en blokkeer!

Laat de verantwoordelijken in de hoofdkantoren van regeringen en bedrijven zien wat u van hun oorlog vindt! Samen kunnen we de aanvalsoorlog van Turkije stoppen! Geen oorlog tegen Noord-Syrië!

De revolutie in het noordoosten van Syrië zal overwinnen, het fascisme zal vernietigd worden!

Scroll to Top