Výzva k akcím v den X: Ne válce proti severní Sýrii!

Před sedmi lety v Rojavě začala revoluce, která radikálně změnila životy milionů lidí. Kurdové se osvobodili od diktatury Asadova režimu a začali se organizovat v samosprávných radách, komunách a družstvech. Hnací silou sociální revoluce se stala zejména autonomní organizace žen. V průběhu boje proti Islámskému státu vznikl jedinečný multietnický a multináboženský projekt, který dnes zaručuje mírové soužití milionů Kurdů, Arabů a křesťanů. Demokratická federace severovýchodní Sýrie je jedinečným příkladem vize mírového a demokratického Předního východu, a proto byla vždy trnem v oku regionálním mocnostem i imperialistickým státům.

V posledních dnech a týdnech dosáhly hrozby proti Demokratické federaci severovýchodní Sýrie nové úrovně. Na turecké hranici již čekají tanky a těžké dělostřelectvo, stíhací letouny F16 jsou připraveny vzlétnout a turecká okupační armáda se chystá zničit Demokratickou federaci. Spolu s ní vstoupí do Rojavy a severovýchodní Sýrie desítky tisíc členů islamistických gangů. Co to znamená, můžeme pozorovat každý den v Afrinu, na území okupovaném Tureckem: vraždy, znásilňování, mučení a vyhánění místního obyvatelstva. Nová válka by Sýrii a celý Přední východ uvrhla znova do chaosu a přiměla by stovky tisíc lidí k útěku před tureckými jednotkami a jejich islamistickými žoldáky.

Pokud však turecká vláda a její stoupenci očekávají, že se jejich fantazírování o vyhlazování stane skutečností, nevzali v potaz odpor Ženských obranných jednotek a Lidových obranných jednotek (YPJ / YPG) a zejména odpor obyvatel severovýchodní Sýrie. Ti, kdo porazili Islámský stát s obětí tisíců bojovníků a odvážným odporem obyvatelstva, budou hájit samosprávné oblasti před tureckou invazí.

Všichni musíme dělat, co je třeba a dostát své odpovědnosti za obranu rojavské revoluce!

Je třeba odhalovat a politicky napadat vojenskou, hospodářskou a diplomatickou spolupráci mezi Tureckem, USA, NATO a evropskými zeměmi. Je třeba skoncovat s podporou Erdogana, jeho režimu a jeho války! Je třeba skoncovat s dodávkami zbraní a s finanční nebo politickou pomocí turecké destruktivní politice!

Pokud se demokratická hnutí rozhodnou touto otázkou zabývat, můžeme v médiích, na ulicích, v továrnách, podnicích a učebnách ve svých zemích vyvinout společnou sílu proti tureckým válečným plánům. Musíme si vytvořit stálý politický odpor schopný zabránit spolupráci našich zemí s tureckým fašismem.

Pokud přijde den X a Turecko zahájí invazi, vydejte se do ulic, podnikněte akce, obsazujte, narušujte a blokujte! Ukažte odpovědným lidem ve vládních úřadech a sídlech korporací, co si myslíte o jejich válce!

Společně můžeme zastavit tureckou válečnou agresi! NE válce proti severní Sýrii!

Revoluce v severovýchodní Sýrii zvítězí, fašismus bude zničen!

Scroll to Top