Kobanê’den Dünyaya: Faşizme Karşı Yükselin! Uluslararası aksiyon haftası için dışarı çıkın 1-8 Kasım 2020


 

Kobanê’den Dünyaya: Faşizme Karşı Yükselin

Uluslararası aksiyon haftası için dışarı çıkın
1-8 Kasım 2020:

Dünya Kobanê Günü ve Rojava’da devrim:

1 Kasım 2014’te dünyanın her yerinden milyonlarca insan Kobanê’nin kahramanca direnişiyle dayanışmasını ifade etmek için sokaklara çıktı. Milyonlarca kadın ve erkek, farklı siyasi renklere sahip ilerici insan, kararlılıkla Rojava halkının yanında durdu ve İslam Devleti cinayet çetelerinin barbarlığına karşı mücadelede desteklerini ifade etti. . Kobanê’de Kadın ve Halkı Koruma Birlikleri, YPJ ve YPG savaşçıları karanlığın önünde dururken, ev ev sokak sokak insanlığı savunurken dünya nefesini tuttu ve dikkatle izledi.


Kendi kendini ilan eden halifeliğin sonunun başlangıcı olan Kobanê direnişiyle, bugün kendini her sınırın ötesinde örgütleyen ve umudu savunan küresel bir dayanışma, direniş ve ortak mücadele hareketi büyümeye başladı. Rojava devrimi, dünya çapında insanlar ve mücadeleler için umut ve ilham kaynağı oldu, çünkü o zamanlar olduğu gibi Rojava’da sadece topraktan, şehirlerden ve köylerden daha çok savunuluyor. Özerk Özyönetim ile Kuzey Suriye toplumları, yerel despotizm ve yabancı egemenliğin ötesinde Ortadoğu için özgür ve demokratik bir geleceğin canlı bir örneğini yarattı. Yerleşik tüm nüfus gruplarının eşit bir arada yaşaması, kadınların özgürleşmesi, ekolojik ve ihtiyaç odaklı bir yaşam ve ekonomi biçimi ve benzeri görülmemiş bir radikal demokrasi biçimi temelinde, Kuzey Suriye’de krizi çözmek için alternatif bir sistem gelişiyor. , savaşın kaosunun, yıkımının ve acısının ortasında.

Rojava devrimi, var olan toplumsal sorunların çözümüne yönelik radikal yaklaşımlarıyla Ortadoğu sınırlarının çok ötesinde parlıyor. Dünyanın her yerinden insanların yeni çözümler ve kapitalist sistemin insanlığı yönlendirdiği uçurumdan bir çıkış yolu aradığı bir zamanda, Kuzey-Doğu Suriye halkı çağımızın temel insani sorularına çok pratik cevaplar veriyor. .


Kadın cinayetine ve kadına yönelik şiddete karşı, doğal çevremizin süregiden yıkımını ve sınırsız yağmalanmasını durdurmak için, devlet cinayetlerine ve ırkçı polis şiddetine karşı veya faşizmin küresel ilerlemesini durdurmak için – tüm dünyada, yüzbinlerce, milyonlarca insan öfkelerini ve tatminsizliklerini ifade etmek için sokaklara çıkıyor. Dünyanın dört bir yanında insanlığı ve doğayı çok uzun süre boyunduruğu altında tutan bir sisteme karşı direniş var. Rojava / Kuzey Suriye’deki devrim ancak bu bağlamda gerçek anlamını kazanmaktadır. Tüm olumsuzluklara ve engellere rağmen, savaş sırasında ve Corona salgını zamanlarında oradaki insanlar her geçen gün kendi alternatiflerini inşa ediyor ve başka bir dünyanın mümkün olduğuna dair pratik kanıtlar veriyorlar. Devlet baskısının ve kapitalist sömürünün ötesinde, kendi kendini yöneten ve özgür bir yaşam, şimdiden adım adım yaşayan bir gerçeklik haline geldi. Böylece Kuzey Suriye’deki Rojava devrimi, 21. yüzyılda onurlu, adil ve özgür bir yaşam umudunu somutlaştırıyor.


Kürdistan – Savaş ve Direniş

Ancak halkların özyönetimi, bölge yöneticileri ve Ortadoğu’yu kendi çıkarlarına göre yeniden şekillendirmeye çalışan emperyalist güçler nezdinde bir dikendir. Her taraftan bir ambargo, politik ve diplomatik dışlama ve geniş bir psikolojik savaş kavramı ile, özgürleştirilen bölgeleri ve hareketi krize sokmak ve onları özerkliklerinden mahrum bırakmak için kasıtlı bir girişim var. Diktatör Erdoğan önderliğindeki faşist Türk devleti, Kürdistan’daki devrime ister Türkiye’de, ister Suriye’de, ister Irak’ta, tüm şiddet ve vahşetle saldırıyor. 2016 yılından bu yana Türk işgal ordusu, İslamcı müttefikleriyle birlikte defalarca kurtarılan bölgeleri işgal etti ve o zamandan beri Kuzey Suriye’nin Efrin’den Serekaniye’ye kadar büyük bir bölümünü işgal etti. Ancak Türk faşizminin saldırıları Kuzey Suriye ile sınırlı değil. Ankara’daki rejim, bölge halkının kendi liderliği altında özgür bir yaşam kurmaya çalıştığı her yere saldırıyor.

Ayrıca Irak’ın kuzeyinde, Güney Kürdistan’da Türk işgalciler uzun yıllardır yer edinmeye çalışıyor ve bu yıl Haziran ayında Heftanin bölgesine büyük çaplı bir saldırı başlattı. Kürdistan İşçi Partisi’nin gerilla güçleri, PKK, o zamandan beri işgalcileri durdurmak ve Güney Kürdistan bölgelerini savunmak için şiddetli bir direniş gösterdi. Şengal Dağlarında Yezidi halkının İslam devletinin yandaşlarından kurtuluşundan bu yana kendi hayatlarını kendi ellerine aldığı ve Kuzey-Doğu Suriye modeline dayalı özyönetim kurduğu ve Kuzey Irak‘ta kendi kendine örgütlenmiş mülteci kampı Mexmur hemen hemen her hafta Türk hava saldırılarının hedefi altında. Faşist Türk devletinin amacı tek bir bölgeyi işgal etmek değil, devrimin yıkılması ve özgürlük ümidinin kırılmasıdır.


Türk faşizmi küresel bir tehdit – küresel olarak karşı karşıya gelinmeli.

İkiyüzlü “terörizmle mücadele” adı altında bölge halklarına karşı başlattıkları işgal savaşı, Türkiye Cumhuriyeti’nin NATO’dan Rusya’ya ortaklarından aldığı siyasi, ekonomik ve askeri destek olmadan düşünülemezdi. Dışarıdan destek olmasaydı, Avrupa Birliği’nin milyarlarca mali yardımı, Almanya, İtalya, ABD ve daha birçok ülkeden silah sistemleri olmadan ve Türk faşizminin müttefiklerinden aldığı siyasi meşruiyet olmasaydı bu rejim çoktan düşmüş olurdu. Türkiye, Kürdistan, Suriye, Irak, Libya, Akdeniz ve diğer yerlerde – aynı resim: Bugün sadece Kürt halkını ve Türkiye halklarını esaret altında tutan ve aynı zamanda giderek tüm bölgeye daha fazla tehdit haline gelen faşist sistem, yalnızca dünya çapındaki destekle canlı tutulmaktadır ve bu nedenle uluslararası düzeyde mücadele edilmesi gerekmektedir.
Devrime karşı savaşın destekçileri, katliam ve zulümleriyle kendilerini zenginleştirenler ve baskınlarını meşrulaştıranlar güvenli hinterlandda oturuyorlar ve cinayetlerden kazanç sağlıyorlar. Sorumluları ismen çağırmanın ve sorumlu tutmanın zamanı geldi.


Daha iyi bir gelecek için dünya çapında: Faşizme Karşı Yükselin

Umudumuzu boğmaya çalışmalarını artık izlemeyeceğiz ve 1-8 Kasım arasında bir haftalık uluslararası direniş çağrısı yapıyoruz. Faşizme karşı ve başka bir dünya için mücadelenin ancak birleşik mücadele ile kazanılabileceğini biliyoruz.


1 Kasım Dünya Kobanê Günü’nde Rojava’nın savaşan halkı ile dayanışmamızı birlikte ifade edelim ve sokaklara çıkalım!

2 – 5 Kasım tarihleri ​​arasında bizi birleştiren ve küresel olarak hareket ettiren ve çeşitliliğimizdeki ortak ittifakı güçlendiren mücadeleleri ve hedefleri birlikte vurgulayalım.

6 Kasım’dan 8 Kasım’a kadar hep birlikte, Türk devletinin uluslararası işbirliği ve destek mekanlarını merkezi olmayan bir şekilde rahatsız – abluka – işgal edelim.

Bu nedenle, bir haftalık dayanışma için, küresel olarak antifaşist mücadeleyi güçlendirmek için bir hafta, faşist yönetime karşı, kapitalist sömürü ve geçim kaynaklarımızın emperyalist yıkımına karsı sivil itaatsizliğe çağırıyoruz!

Rise Up 4 Rojava! – Rise Up against Fascism!

,