-Rojava’daki 9 yıllık devrim-

DEVRİMDE BİRLEŞMEYE” DEVAM EDİYORUZ

Dağlardaki gerillanın ve Rojava’daki halklarının anti-faşist direnişiyle dayanışma

19 Temmuz 2012’de Kobanê halkları kaderlerini kendi ellerine aldı, Esad rejiminin yandaşlarını topraklarından çıkarttılar ve kendi özyönetimlerini inşa etmeye başladılar. Bir sonraki gün, 20 Temmuz 2012’de, Efrin halkı da özyönetimini ilan etti ve ilerleyen aylarda Cizre’deki halklar da adım adım onların izinden gitti.

Rojava hepimiz için bir mücadeledir

Bu 9 yıl süresince, Rojava her nevi fiziki-askeri, ekonomik, ideolojik, sosyal, diplomatik-politik ve psikolojik saldırılara maruz kaldı ve hala daha kalmaya devam ediyor. Rojava ve Kürdistan’ın dört parçasındaki Özgürlük Hareketi, -zor koşulara ve çetrefilli durumlara rağmen-, geçen bu 9 yıl boyunca bölgede faşizme karşı bir siper olduğunu ispatladı. İŞİD barbarlığına son verilirken, bölgesel ve uluslararası emperyalist güçler tarafından bölgenin kontrolünün ele alınmasına yönelik her girişim bağımsız bir müdafaa hattıyla savunuldu. Bu nedenledir ki Rojava hepimiz için bir mücadeledir; bir umut işareti, ezilelerin 21. yüzyılda bile kendi kaderlerini ellerine alabileceklerinin ve zafere ulaşan direniş ve özgürleşmelerinin tarihini kendilerinin yazabileceğinin bir sembolüdür.

Rojava hepimiz için bir devrimdir

Rojava, özgür bir yaşam için geleceğin devrimi olarak inşa edildi. 21. yüzyılın bu sosyalist devriminde herkes için yer var. Bugün, yüzlerce yıl boyunca sömürgecilik, milliyetçilik ve ırkçılıkla paramparça edilmiş bir bölgede Kürtler ve Araplar, Ermeniler ve Süryaniler, Müslümanlar ve Hristiyanlar birlikte yaşıyor ve dünyalarının yeniden tasarlamak için kendileri çabalıyorlar. Rojava, hepimiz için kadın özgürleşmesinin, ekolojik ve sürdürülebilir ekonominin ve doğruda demokrasinin yolunu gösteren bir devrimdir. Rojava, kapitalizmin “tarihin sonu” olmadığının, aksine, kendi tarihimizi yazmaya devam edebileceğimizin ve kapitalizmin üstesinden gelebileceğimizin kanıtıdır.

Efrîn, Serêkaniyê, Heftanîn, Metîna, Zap and Avaşîn – Antifaşist Direniş

Rojava ve Kürdistan’daki devrim tehdit altında, çünkü coğrafi olarak küçük olsa da var olan sisteme meydan okur ve ona açık bir alternatif olduğunu gözler önüne serer. Kürdistan’daki devrim emperyalistler ve faşistler için şu anda can sıkıcı bir huzursuzluk sebebinden çok daha fazlasıdır. Onların nezdinde, korktukları büyük bir tehlikenin temsilidir. Bundan hareketle devrimin garantisi olan PKK’yi ve gerillayı ortadan kaldırmak için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Türk faşizminin Medya Savunma Alanlarının özgürleştirilmiş dağlarına saldırıları, devriminin bütün kazanımlarına yöneltilmiş bir saldırıdır. Nasıl ki Rojava’daki devrim Efrîn, Serêkaniyê ve Girê Spî cephelerinde savunulmaya devam ediyorsa, bugün Metîna, Zap, ve Avaşîn’de de savunuluyor.

Gerilla, Halk ve Enternasyonal Dayanışma

Bölgen halklarını terörize eden ve Kürdistan’ı sömürgeleştiren faşizme karşı zafer uzakta değil. Bu zafer, gerilla ve Rojava arasında bir fark olmadığını ve gerillayı yönelik her saldırının Rojava’ya da yöneltilmiş olduğunu idrak ettiğimiz takdirde, bugün ve şimdi mümkündür. Gerilla, Kuzey ve Güney Kürdistan’daki halkları ve Rojava halkları kahramaca direniyor. Bu, faşizme ve sömürgeciliğe karşı bir direniş, kendi kaderlerini tayin edebilmek, özgür ve onurlu bir hayata kavuşmak için bir mücadeledir. Aynı şekilde bizler de Rojava devrimini savunmalıyız, tıpka 2014’te Kobanê’ye, 2018’de Efrîn’e ve 2019’da Serêkaniyê’ye yönelik saldırılar sürecinde enternasyonal ölçekte savunduğumuz gibi. Devrimi gerillalarla dayanışma saflarında yer alarak ve nerede olursak olalım faşizme karşı mücadele ederek enternasyonal ölçekte savunmalıyız.

Rojava devriminin 9. yıl dönümünde, sizleri gerillaların Metîna, Zap, ve Avaşîn’deki destansı direnişinin ruhuyla, Türk faşizmine, onun kurumlarına ve uluslarası destekçilerine karşı düzen bozma, blokaj ve işgal eylemlilikleri düzenlemeye ve var olan eylemliliklere katılmaya çağırıyoruz.

17-19 Temmuz tarihleri arasında, her yerde gerillaların direnişiyle dayanışma içinde sokaklara çıkalım, devrimin doğuşunun mutlluğu ve faşizme karşı nefret ile hem sevincimizi hem de öfkemizi ifade edebileceğimiz yaratıcı biçimlerde, özellikle de 19 Temmuz’da turizm sektörünü hedef alan, yaratıcı eylemlilikler gerçekleştirelim!

Birlikte Devrimde Birleşmeye devam edeceğiz!

Birlikte Türk Faşizmini Ezeceğiz!

Birlikte Rojava’yı Savunacağız!

Birlikte Kürdistan’ı Savunacağız!

RiseUp4Rojava – Kampanyası/ RiseUp4Rojava – Campaign,

Rojava Enternasyonalist Komünü / Internationalist Commune of Rojava,

Enternasyonalist Genç Kadınlar / Young Internationalist Women,

 

Rojava Devrimi yıl dönümü için Eylemlilik Günleri konseptleri

Eylem günleri: 17-18-19 Temmuz 2021

Motto: Devrimde Birleşmeye Devam Ediyoruz / We continue to Unite in Resistance;

Türk Faşizmini Ez / Smash Turkish Fascism

 

Sosyal medya etiketleri: #UniteInResistance

#SmashTurkishFascism

#RiseUp4Rojava

#RiseUp4Kurdistan

#DefendKurdistan

 

Ana odak: 9 Yıllık Devrimin Başarıları; Rojava’da e Her Yerde Devrimin Güvencesi Olarak Gerilla

 

Amaç ve takvim:

1) 17-18 Temmuz: Her yerde devimi ve gerillanın direnişini kutlamak için gösteriler ve dayanışma eylemleri

2) 19 Temmuz: Türk faşizmine karşı merkezi olmayan – başta turizm sektörüne odaklanan- eylemlilikler